Απαλλαγή ΦΠΑ (άρθρο 39Α)

Οδηγίες για έκδοση τιμολογίου βάση ΠΟΛ 1150, άρθρο 39Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2859/2000 παράγραφος 5 του άρθρου 39α:

Ορίζεται ότι για τις παραδόσεις κινητών τηλεφώνων, tablet και φορητών υπολογιστών, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο στον φόρο , ο αγοραστής έχει δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ, θα ελέγχονται τα φορολογικά του στοιχεία και θα χρεώνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας από το site μας, θα πρέπει να μας αποστείλετε τα στοιχεία μητρώου επιχείρησης από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο.

Τα βήματα για να κάνετε την παραπάνω διαδικασία είναι τα εξής:

  1. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και εισάγετε τα στοιχεία σας:
    https://login.gsis.gr/mylogin/login.jsp
  2. Πατήστε τον σύνδεσμο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (1ο Link) στο επάνω μέρος της σελίδα
  3. Πατήστε τον σύνδεσμο «Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης» (2ο Link) στο αριστερό μέρος της σελίδας
  4. Για να ισχύει το άρθρο 39 πρέπει το καθεστώς φπα να είναι κανονικό
  5. Εκτυπώστε την σελίδα και στείλτε μας την με ένα email στο info@powerfixgroup.gr
  6. Από εσάς απαιτείται η πληρωμή να γίνει είτε από τον τραπεζικό λογαριασμό είτε με κάρτα της εταιρείας στην οποία θα εκδοθεί το τιμολόγιο.
 PowerFix Group