Ανακύκλωση

Η PowerFix Group δίνει ιδιαίτερη σημασία στη προστασία του περιβάλλοντος συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης, τηρώντας πιστά όλες τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες και κανονισμούς.

Είναι μέλος των παρακάτω εταιρειών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών:
1. Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε. (www.sydesys.gr)
 Μπαταρίες Μολύβδου
2. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. (www.electrocycle.gr)
 Μικροσυσκευές, Αρ. Μητρώου: 00628
3. Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (www.herrco.gr)
 Συσκευασίες, Αρ. Μητρώου: 1083
4. Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. (www.afis.gr)
 Αλκαλικές μπαταρίες, Επαναφορτιζόμενες, Μικρομπαταρίες

Στο κατάστημα μας θα βρείτε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες και λαμπτήρες φωτισμού.

 PowerFix Group